Nasze social media

Biznes

Grupa Renault przyspiesza rozwój usług nowej mobilności

Grupa Renault wychodzi naprzeciw i towarzyszy głębokim przemianom stylu życia i konsumpcji. Od czterech lat Grupa angażuje się w rozwój nowych usług współdzielonej mobilności, z kierowcą lub bez kierowcy (Renault Mobility, Zity w Madrycie, Moov’in.Paris, Marcel), a także obejmuje udziały w różnych start-upach specjalizujących się w tej dziedzinie (Karhoo, Yuso, Como, iCabbi, Glide).

Opublikowano

w dniu

2019 Service mobilité Renault Grupa Renault
Fot. Renault | Informacja prasowa

Obecnie Grupa Renault przyspiesza, tworząc Renault M.A.I. (Mobility As an Industry) ― spółkę zależną skoncentrowaną wyłącznie na nowej mobilności. Połączenie działań Grupy związanych z mobilnością w jednej spółce pozwoli osiągnąć synergię, uprościć proces decyzyjny, uporządkować istniejącą ofertę i stworzyć nowe propozycje.

Renault M.A.I. będzie nawiązywać strategiczną i ambitną współpracę partnerską w dziedzinie nowej mobilności. RENAULT M.A.I. chce zostać kluczowym partnerem dla miast, instytucji zarządzających, operatorów komunikacji oraz przedsiębiorstw z innych sektorów, aby wspierać mobilność współdzieloną z myślą o użytkownikach i podejmować wyzwania związane ze środowiskiem.

Celem jest stworzenie nowych rozwiązań w dziedzinie mobilności w miastach i na innych obszarach, w tym na terenach podmiejskich, przy jednoczesnym dążeniu do poprawy dostępności komunikacji na obszarach wiejskich we Francji i na świecie.

W 2050 roku niemal 70% ludności na świecie będzie mieszkało w miastach, co będzie oznaczało 2,5 mld dodatkowych mieszkańców. Dziś ten odsetek wynosi 55%. Taka perspektywa obrazuje skalę czekających świat wyzwań w dziedzinie jakości życia, mieszkalnictwa, komunikacji i zdrowia w miastach oraz dostępu do nowej mobilności poza miastami.

Upowszechniają się nowe zwyczaje w zakresie mobilności, które stawiają pod znakiem zapytania miejsce i rolę samochodu. Na strukturę rynku coraz bardziej wpływają zwyczaje użytkowników, którzy w mniejszym stopniu dążą do posiadania samochodu, a w większym do możliwości korzystania z innowacyjnej oferty multimodalnej, inteligentnej, bardziej ekologicznej i dostosowanej do różnorodnych potrzeb.

W sytuacji, kiedy pojęcie mobilności często jest nadużywane i stopniowo traci sens, wybór nazwy RENAULT M.A.I. ma wpisać mobilność w realia życia i gospodarki. To podejście jest charakterystyczne dla przemysłowej kultury Grupy Renault, która zawsze potrafiła wykazać się innowacyjnością i wybiegać w przyszłość. Wiąże się także z koniecznością rozwijania nowych zawodów i inwestowania w niezbadane segmenty rynku, które mogą przynieść zysk.

Reklama

Facebook

Reklama
Reklama
Reklama