Obroty Grupy Renault wyniosły w trzecim kwartale 2019 r. 11,3 miliarda euro - motohigh.pl
Nasze social media

Biznes

Obroty Grupy Renault wyniosły w trzecim kwartale 2019 r. 11,3 miliarda euro

Obroty Grupy Renault za ostatni kwartał osiągnęły 11,296 mld euro, czyli o 1,6% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Bez uwzględnienia różnic kursowych i zmian zakresu konsolidacji spadek wyniósłby 1,4%. W trzecim kwartale Grupa sprzedała 852 198 samochodów, co oznacza spadek o 4,4% przy ogólnym spadku na rynku światowym na poziomie 3,2% . Bez Iranu spadek wynosiłby 1,8% przy ogólnym spadku na rynku rzędu 2,3%. W trzecim kwartale Grupa kontynuowała swoją politykę podwyższania cen.

Opublikowano

w dniu

RENAULT LOGO
Fot. Renault | Informacja prasowa

Wyniki handlowe: Najważniejsze fakty w trzecim kwartale

W trzecim kwartale Grupa Renault sprzedała 852 198 samochodów, co oznacza, że sprzedaż zmniejszyła się o 4,4% przy ogólnym spadku na rynku o 3,2%. Bez Iranu spadek wynosiłby 1,8% przy ogólnym spadku na rynku rzędu 2,3%.

W Europie Grupa odnotowała spadek sprzedaży o 3,4%, przy ogólnym wzroście na rynku rzędu 2,4%. Spadek ten można wyjaśnić po części wysoką bazą porównawczą związaną z wprowadzeniem WLTP dla samochodów osobowych we wrześniu 2018 roku oraz oczekiwaniem na pełną dostępność Nowego Clio w Europie.

We wszystkich regionach, z wyjątkiem Europy, Grupa radzi sobie lepiej niż wskazywałaby na to sytuacja ogólna na rynku. Przy ogólnym spadku na rynku na poziomie 6,2% Grupa odnotowała spadek sprzedaży o 5,4%, między innymi z powodu spadków na rynkach w Turcji (-21,7%) i Argentynie (-30,0%) oraz zawieszenia sprzedaży w Iranie od sierpnia 2018 roku (23 649 samochodów sprzedanych w trzecim kwartale 2018 roku). Bez Iranu sprzedaż zmniejszyłaby się o 0,3%.

W Eurazji udział Grupy w rynku wzrósł o 1,8 punktu. Sprzedaż Grupy zwiększyła się o 5,1% pomimo silnego spadku na rynku tureckim. Sprzedaż wzrosła w Rosji (+6,1%), przy ogólnym spadku na rynku o 1,2%, głównie dzięki wprowadzeniu do sprzedaży modelu Arkana oraz kolejnym sukcesom produktów Łady.

Udział Grupy w rynku Ameryki Środkowej i Południowej zwiększył się o 0,2 punktu. W Brazylii wielkość sprzedaży wzrosła o 5,6%, natomiast w Argentynie odnotowano spadek o 37,7%.

W regionie Afryka – Bliski Wschód – Indie – Pacyfik udział Grupy w rynku wzrósł o 0,1 punktu. Na wielkość sprzedaży w regionie miały wpływ spadki na największych rynkach zbytu. W Indiach Grupa powiększyła swój udział w rynku o 0,5 punktu dzięki udanemu debiutowi modelu Triber. Sprzedaż zmniejszyła się o 7,8%, przy ogólnych spadkach na tamtejszym rynku na poziomie 27,4%. Sukces modelu QM6 dał się odczuć w Korei Płd., gdzie Grupa odnotowała wzrost sprzedaży o 11,5% przy ogólnym spadku na rynku rzędu 1,7%.

W Chinach, przy ogólnych spadkach na rynku w tym regionie o 5,0%, wielkość sprzedaży Grupy w okresie oczekiwania na pojawienie się Nowego Captura i Renault City K-ZE zmniejszyła się o 15,5%.

Obroty za trzeci kwartał z podziałem na sektory działalności

W trzecim kwartale 2019 roku obroty Grupy osiągnęły 11,296 mld euro (-1,6%). Przy uwzględnieniu stałego referencyjnego kursu wymiany i zakresu konsolidacji obroty Grupy spadłyby o 1,4% .

Obroty sektora samochodowego bez AwtoWAZ wyniosły 9,662 mld euro (spadek o 3,9%).

Spadek sprzedaży dla firm partnerskich również przyczynił się do obniżenia obrotów o -5,5 punktu z powodu zmniejszenia produkcji dla Nissana i Daimlera, zamknięcia rynku irańskiego od sierpnia 2018 roku oraz braku popytu na silniki wysokoprężne w Europe. Straty kursowe na poziomie 0,7 punktu są związane głównie z dewaluacją argentyńskiego peso. Wielkość sprzedaży zmniejszyła się o 0,8 punktu, głównie z powodu spadku na rynkach: argentyńskim, indyjskim i tureckim oraz wysokiej bazy porównawczej z 2018 roku w Europie. Spadek ten częściowo rekompensuje pozytywny efekt zmiany stanu zapasów. Korzystny okazał się efekt cenowy (2,1 punktu). Odzwierciedla on skutki polityki cenowej Grupy prowadzonej w Europie oraz wysiłków podjętych w celu zrekompensowania dewaluacji argentyńskiego peso.

Obroty sektora finansowania sprzedaży (RCI Banque) wyniosły w trzecim kwartale 843 miliony euro, co stanowi wzrost o 5,4% w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku. Liczba nowych umów finansowania zmniejszyła się o 0,8% głównie ze względu na spadek działalności w Turcji i Argentynie. Średnia wartość portfela wyniosła 47,6 miliarda euro, co oznacza wzrost o 5,1%.

Udział AwtoWAZ w obrotach Grupy w trzecim kwartale wyniósł 791 milionów euro, co oznacza wzrost o 26,2%, po uwzględnieniu zysków kursowych w wysokości 59 milionów euro. Przy uwzględnieniu stałego referencyjnego kursu wymiany obroty Grupy wykazałyby wzrost o 16,7%.

Perspektywy na rok 2019

W roku 2019 na światowym rynku powinien nastąpić spadek rzędu 4% w stosunku do roku 2018 (wobec przewidywanego wcześniej spadku na poziomie 3%) .

Na rynku europejskim powinna wystąpić zmiana: 0% do -1% (w stosunku do wcześniej prognozowanej stabilnej sytuacji).

Na rynku rosyjskim spodziewany jest spadek rzędu 3% (wcześniej przewidywany: od -2% od

-3%). Rynek brazylijski powinien odnotować wzrost o około 7% (w stosunku do wcześniejszej prognozy wzrostu na poziomie +8%).

W dniu 17 października 2019 roku Grupa Renault zaktualizowała cele roczne:

  • Przychód opublikowany przez Grupę powinien być niższy o 3-4%
  • Marża operacyjna Grupy ma wynieść około 5%.
  • Free cash flow operacyjny w branży motoryzacyjnej powinien być dodatni w drugiej połowie roku, ale bez gwarancji, że utrzyma się nad kreską przez cały rok.

Reklama

Facebook

Reklama
Reklama