Connect with us

Ford przyłącza się do inicjatywy “Nowy Ład dla Europy”

Ford Motor Company przyłącza się do inicjatywy „Nowy Ład dla Europy” („New Deal for Europe”), by wspierać lepszą współpracę i innowacje na rzecz zrównoważonej przyszłości; to naturalne posunięcie dla firmy, która od dawna realizuje program zrównoważonego rozwoju.

Opublikowano

w dniu

Ford logo
źródło inf.: Ford

„Nowy Ład” wzywa firmy, rządy, organizacje i decydentów do współpracy w celu opracowania do 2030 roku kompleksowej strategii Zrównoważonej Europy w oparciu o Cele Rozwoju Narodów Zjednoczonych i Paryskie Porozumienie Klimatyczne. Strategia powinna równoważyć potrzeby środowiskowe, gospodarcze i społeczne, jednocześnie podejmując wyzwania, związane ze zmianami klimatu.

Zainicjowane przez CSR Europe, europejską sieć biznesową ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialności Korporacyjnej wezwanie do działania, zostało podjęte przez ponad 250 dyrektorów generalnych i liderów firm, w tym Stuarta Rowleya, prezesa Ford Europe.

– Kiedy firmy i rządy ustalają normy zrównoważonego rozwoju, na pierwszym miejscu stawiają swój własny interes. Ale zmiany klimatyczne to problem, który dotyka wszystkich i wymaga działania w interesie każdego z nas. Nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie tego procesu, niż wezwanie do szerokiej współpracy ponad granicami, między branżami i społecznościami, która może mieć największy wpływ na osiągnięcie naszych wspólnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju – powiedział Rowley.

Sygnatariusze są przedstawicielami różnych branż i są największą grupą prezesów, jaką kiedykolwiek udało się zmobilizować w Europie. W drodze do opracowania strategii Zrównoważonej Europy 2030 przedsiębiorstwa i rządy powinny przygotować platformy współpracy i modele finansowania, by stworzyć zrównoważoną gospodarkę, działającą na rzecz społecznej spójności i zatrudnienia przez całe życie.

Od 20 lat Ford publikuje swoje Raporty o Zrównoważonym Rozwoju, co roku wyznaczając w nich nowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze cele zrównoważonego rozwoju Forda obejmują całkowite wycofanie z użycia do 2030 roku plastiku jednorazowego użytku i pełne zasilanie energią odnawialną wszystkich zakładów produkcyjnych na całym świecie do 2035 roku. Ford opracował także własny raport na temat zmian klimatu.

Od ponad dziesięciu lat Ford zużywał 100 procent zielonej energii elektrycznej we wszystkich swoich zakładach w Kolonii, korzystając z odnawialnej energii od lokalnego dostawcy.

Ford na początku tego roku ogłosił, że wszystkie przyszłe modele będą oferowały w gamie zelektryfikowaną opcję napędu. Do 2023 roku firma wprowadzi na rynek 17 zelektryfikowanych modeli, dzięki którym atmosfera w naszych miastach stanie się mniej zanieczyszczona, a na ulicach będzie mniej hałasu. Wszystko dzięki coraz szerszemu zastosowaniu ekologicznego napędu elektrycznego.

Skomentuj
Reklama
Reklama
Reklama