Connect with us

Czego szukasz?

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

Inne

Jakie zakazy obejmują ciężarówki podczas poruszania się po drogach Polski i Europy?

Firmy spedycyjne i kierowcy pojazdów ciężarowych muszą doskonale orientować się w obowiązujących zakazach ruchu. Niestosowanie się do nich grozi wysokimi mandatami. Wyjaśniamy, kiedy tiry nie mogą jeździć w Polsce i Europie.

transport ciężarówki
Artykuł sponsorowany

Zakaz ruchu ciężarówek – przepisy

W Polsce zagadnienia zakazu ruchu ciężarówek regulowane są w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. Celem ograniczeń jest poprawa przepustowości dróg publicznych dla samochodów osobowych w dniach wzmożonego ruchu oraz redukcja zatorów komunikacyjnych.

Zakazy dla ciężarówek w Polsce

Ograniczenia dotyczą pojazdów oraz zespołów pojazdów, które przekraczają dopuszczalna masę całkowitą 12 ton – także jeżeli chodzi o transport aut. Zakaz poruszania się takich pojazdów po drogach dotyczy:

• dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8:00-22:00
1 stycznia – Nowy Rok
Pierwszy i drugi dzień Wielkanocy (święto ruchome)
1 maja – Święto Pracy
3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
Zielone Świątki (święto ruchome)
Boże Ciało (święto ruchome)
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
25-26 grudnia – Boże Narodzenie

• dni poprzedzających dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 18:00-22:00
wyjątki: dni poprzedzające Wielkanoc oraz Boże Narodzenie

• okresu wakacyjnego
w piątki: od 18.00 do 22.00
w soboty: od 8.00 do 14.00
w niedziele: od 8.00 do 22.00

Zakazy jazdy ciężarówek w Polsce – wyjątki

Rozporządzenie wymienia cały katalog pojazdów, których nie dotyczą ograniczenia. Są to między innymi pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Sił Zbrojnych, Straży Pożarnej, pojazdów biorących udział w usuwaniu awarii, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, akcjach ratowniczych i humanitarnych. Zakaz nie obejmuje pojazdów, które przewożą żywe zwierzęta, leki i farmaceutyki i produkty szybkopsujące.

Znaki drogowe zakazujące wjazdu ciężarówek

Oprócz ograniczeń czasowych na wybranych drogach obowiązują stałe zakazy wjazdu pojazdów ciężarowych. Oznaczone są one znakiem B-5 – zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Znak oznacza zakaz ruchu: samochodów ciężarowych o DMC przekraczającej 3,5 tony, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o DMC przekraczającej 3,5 t, ciągników rolniczych oraz pojazdów wolnobieżnych. Jeśli na tabliczce znaku umieszczone jest oznaczenie masy, znaczy to, że zakaz dotyczy pojazdu lub zespołu pojazdów, którego DMC przekracza masę wskazaną na znaku.

Inne znaki, które są istotne z punktu widzenia poruszania się po drogach pojazdów ciężarowych, to:

• B-13 – zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
• B-13a – zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
• B-14 – zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę
• B-15 – zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad … metrów
• B-16 – zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad … metrów
• B-17 – zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad … metrów
• B-18 – zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … ton
• B-19 – zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż … ton

Ciężarówki a wyprzedzanie

Na wybranych odcinkach dróg obowiązują zakazy wyprzedzania dla ciężarówek. Wiele osób szuka informacji, czy tiry mogą wyprzedzać na autostradzie. Zależy to od określonego odcinka drogi. Odcinkowy zakaz wyprzedzania pojazdów przez ciężarówki obowiązuje na niektórych fragmentach autostrad.

Zakazy dla ciężarówek – Europa

Zakazy poruszania się samochodów ciężarowych różnią się zależnie od konkretnego państwa.

Podobnie jak w Polsce obowiązują zakazy w określonych godzinach w dni wolne od pracy oraz zakazy wakacyjne. Warto pamiętać, że ograniczenia mogą różnić się także zależnie od danego regionu konkretnego kraju. Przykładowo, w Niemczech pewne zakazy obowiązują jedynie w niektórych krajach związkowych.

Strefy ekologiczne a wjazd ciężarówek

W wielu dużych miastach na terenie Unii Europejskiej ustanowione zostały strefy ekologiczne, które wiążą się z określonymi zakazami wjazdu pojazdów. Szczegółowe zasady różnią się w zależności od konkretnego państwa i regionu. Są to ograniczenia w zakresie wjazdu w określonych godzinach i dniach bądź całkowity zakaz wjazdu na dany obszar. W niektórych przypadkach wjazd dla samochodów, które nie spełniają wskazanych norm emisji spalin, obciążony jest koniecznością dokonania opłaty. Żeby wjechać na teren zielonej strefy, pojazd oznaczony musi być tzw. naklejką ekologiczną. Zasady przyznawania uprawnienia do posiadania nalepki różnią się w zależności od lokalizacji.

Aplikacje dla kierowców

Na rynku dostępne są przydatne aplikacje dla kierowców samochodów ciężarowych, które umożliwiają bieżące zweryfikowanie obowiązujących ograniczeń oraz zakazów jazdy dla pojazdów ciężarowych, zakazów ekologicznych i zakazów dla miast. Obsługują zazwyczaj państwa w obrębie Europy oraz Azji. Pozwalają na filtrowanie zakazów, które dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych oraz wielkogabarytowych, jak również zakazów pod kątem tonażu i pojazdów z przyczepami.

Skomentuj

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama