Connect with us

Porady

Wyrejestrowanie samochodu – ile kosztuje i jak go dokonać? Wyjaśniamy

O wyrejestrowaniu samochodu można nieraz usłyszeć różne historie. Wyjaśniamy, ile kosztuje oraz z czym wiąże się wyrejestrowanie samochodu krok po kroku.

Opublikowano

w dniu

wyrejestrowanie samochodu

Choć wyrejestrowanie samochodu wydaje się prostą procedurą, należy pamiętać o kilku zasadach, które uczynią je faktycznie zwykłą formalnością. Wyjaśniamy,  jak wyrejestrować samochód, czy trzeba mieć upoważnienie od drugiego współwłaściciela auta, ile wynosi opłata w wydziale komunikacji i skąd pobrać wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.

Na początek wydawać się może oczywista sprawa, czyli kto może wyrejestrować pojazd. Przy wyrejestrowaniu pojazdu powinien być obecny główny właściciel auta, a jeśli jest kilku współwłaścicieli, to powinni oni być wszyscy przy procedurze. Jest też możliwość udzielenia pełnomocnictwa danej osobie.

Ile kosztuje wyrejestrowanie samochodu?

Nawet jeśli pojazd ma kilku współwłaścicieli, jedna osoba może zająć się jego wyrejestrowaniem, ale pod warunkiem, że ma upoważnienia pisemne od pozostałych osób. Pełnomocnictwo musi zawierać pełne dane z dowodów osobistych obu stron i odręczny podpis osoby udzielającej upoważnienia.

ZOBACZ TAKŻE
Międzynarodowe prawo jazdy w praktyce. Czy naprawdę jest potrzebne?

Standardowe wyrejestrowanie samochodu kosztuje 10 zł. Jeśli jeden właściciel udziela drugiemu pełnomocnictwa, trzeba zapłacić dodatkowo 17 zł. Ponadto opłata rośnie, jeśli powodem wyrejestrowania jest całkowita utrata pojazdu. Wtedy urzędnik dolicza opłatę na rzecz gminy. Opłaty można dokonać w kasie urzędu lub przelewem na konto urzędu. Należy zachować dowód wpłaty.

W jakich przypadkach jest możliwe wyrejestrowanie samochodu?

Drogowym.  Do sytuacji takich należą:

 • Demontaż pojazdu  (pojazdu lub zespołów posiadających cechy identyfikacyjne tj. nr VIN, nadwozia, podwozia).
 • Kradzież pojazdu.
 • Kasacja pojazdu za granicą.
 • Wywóz pojazdu za granicę z  jego jednoczesnym zbyciem lub zarejestrowanie pojazdu za granicą.
 • Udokumentowana trwała i  zupełna utrata pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.
 • Wycofanie pojazdu z obrotu – przez podmiot, który wprowadził do obrotu nowy pojazd bez wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji typu lub innego równoważnego dokumentu, o którym mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o ust. 1, art. 70zo ust. 1, art. 70zp ust. 1 albo art. 70zu ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Ważne!

Sprzedaż pojazdu na terenie kraju nie jest podstawą wyrejestrowania (wycofania z ruchu), w tej sytuacji zawiadamia się urząd jedynie o zmianie właściciela pojazdu.

Wymagane dokumenty

Listę wymaganych dokumentów ułożono według powodów wyrejestrowania:

 • kradzież pojazdu
  • samodzielnie napisane oświadczenie. Napisz w nim, że twój pojazd został skradziony i że masz świadomość odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego),
  • zaświadczenie wydane przez Policję, które potwierdza zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu,
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • karta pojazdu – jeśli była wydana;
 • wywóz albo zbycie (na przykład sprzedaż albo przekazanie w darowiźnie) pojazdu za granicą
  • dokument, który potwierdza zbycie pojazdu za granicą (na przykład umowa kupna-sprzedaży albo umowa darowizny) oraz samodzielnie napisane oświadczenie,
  • kopia dokumentu, który potwierdzi zarejestrowanie pojazdu za granicą;
 • kasacja samochodu za granicą

Wymagane dokumenty – cd.

  • dokument, który potwierdza, że pojazd został zniszczony za granicą,
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu – jeśli była wydana,
  • tablice rejestracyjne;
 • trwała utrata pojazdu
  • dokument, który potwierdza, że utrata pojazdu jest trwała (na przykład potwierdzenie, że samochód spłonął w pożarze),
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu – jeśli była wydana,
  • tablice rejestracyjne,
  • dowód wpłaty na rzecz gminy. Pieniądze z wpłaty urząd wyda na utrzymanie czystości i porządku w gminie;
 • przekazanie pojazdu do stacji demontażu albo do punktu zbierania odpadów
  • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważny dokument wydany w innym państwie,
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu – jeśli była wydana,
  • tablice rejestracyjne;
 • wycofanie samochodu z obiegu – w tym wypadku wystarczy JEDEN z poniższych dokumentów
  • dokument, który potwierdza, że pojazd został wycofany z obiegu – takim dokumentem może być na przykład oświadczenie producenta samochodu,
  • dokument, który potwierdza, że wycofany pojazd został odkupiony – pamiętaj, że wycofany pojazd może odkupić jedynie firma, która wprowadziła go do obiegu,
  • poświadczona kopia decyzji administracyjnej o wycofaniu pojazdu z obrotu.

Jeśli dokumenty są w języku obcym, należy dołączyć poświadczone tłumaczenie w języku polskim. Takie tłumaczenie może wykonać tłumacz przysięgły albo konsul.

Jeśli nie masz dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu lub tablic rejestracyjnych, ponieważ je skradziono albo zniszczono – do wymaganych dokumentów dołącz swoje oświadczenie (wyjaśnij w nim, co się stało z tymi dokumentami).

Gdzie można wyrejestrować pojazd?

W wydziale komunikacji urzędu właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Może być to:

 • urząd starostwa powiatowego,
 • UM (urząd miasta) – jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urząd dzielnicy – jeśli mieszkasz w Warszawie.

Dokumenty możesz:

 • złożyć w urzędzie, 
 • wysłać pocztą,
 • złożyć przez internet – jeśli w urzędzie jest taka możliwość. Sprawdź na stronie internetowej urzędu, czy ma elektroniczną skrzynkę podawczą i jakie ma warunki. 

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany wyrejestrować pojazd w terminie nieprzekraczającym 30 dni.
Pojazd można wyrejestrować jedynie w urzędzie, w którym pojazd został ostatnio zarejestrowany (czyli nie decyduje o tym adres zamieszkania ostatniego właściciela).

Ile będziesz czekać?

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku i wszystkich potrzebnych dokumentów. Jednak, jeśli twój przypadek okaże się szczególnie skomplikowany – do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku i wszystkich potrzebnych dokumentów.

Decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu możesz odebrać na miejscu w urzędzie albo dostać pocztą (także wtedy, gdy złożysz wniosek przez Internet).

ZOBACZ TAKŻE
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym - czym jest i jakie panują na nim zasady?

Jeśli wyrejestrowujesz pojazd, bo chcesz go wywieźć z kraju do innego państwa UE – urząd da ci decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu i unieważniony dowód rejestracyjny. Należy też pamiętać o wypowiedzieniu umowy OC po wyrejestrowaniu samochodu. Po wyrejestrowaniu pojazdu należy przesłać firmie ubezpieczeniowej wypowiedzenie OC i dokument potwierdzający wyrejestrowanie. Wtedy umowa ubezpieczenia OC wygaśnie i ubezpieczyciel zwróci pieniądze za niewykorzystany okres ochrony. Należy napisać w powiadomieniu, za jaki okres żąda się zwrotu pieniędzy.

Wyrejestrowanie samochodu – dodatkowe uwagi

Pojazd, który został wyrejestrowany, nie może zostać ponownie zarejestrowany. Wyjątkiem od tej reguły są:

 • pojazdy, które odzyskano po kradzieży, 
 • zabytkowe pojazdy,
 • pojazdy, które mają co najmniej 25 lat i które rzeczoznawca samochodowy uznał za unikatowe i też te, które mają szczególne znaczenie dla historii motoryzacji,
 • ciągniki i przyczepy rolnicze,
 • pojazdy, które zostały wywiezione z kraju albo sprzedane za granicą.

Kary za brak wyrejestrowanie pojazdu w terminie

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują kary za brak wyrejestrowania pojazdu w terminie i zgłoszenia tego staroście. Nierzetelni właściciele pojazdów zapłacą kary w wysokości od 200 zł do 1000 zł, które będą dochodem powiatu. Nowelizacja prawa o ruchu drogowym ma na celu m.in. uporządkowanie danych w systemie CEPiK – aktualnie nawet kilka milionów aut może już nie istnieć, ale dalej funkcjonują w bazie mimo braku np. aktualnych przeglądów technicznych.

Skomentuj

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Reklama
ReklamaReklama