Nasze profile w mediach społecznościowych

Inne

Podwyżki mandatów uchwalone. Od grudnia znacznie drożej i surowiej

Zapowiadane od wielu lat podwyżki mandatów i surowsze kary wkrótce staną się faktem. Rząd przyjał projekt noweli ustawy Prawo u ruchu drogowym zakładającej znaczące podniesienie kwoty mandatów i szereg innych kar oraz przywilejów dla wybranych grup. Z pewnością będzie to rewolucja.

Opublikowano

w dniu

Podwyżki mandatów
Fot. policja.pl

Już od pewnego czasu można usłyszeć o planach rządzących dotyczących poprawy bezpieczeństwa na drogach. W sumie słychać o tym od wielu lat. Obecne przepisy obowiązują bowiem już od 23 lat, a tym czasie sporo się zmieniło. Wreszcie długo wyczekiwana rewolucja stała się… a raczej stanie się faktem. Ministerstwo Infrastruktury opracowało bowiem projekt zmian zakładających znaczne podwyżki mandatów i surowsze kary. Nie bez znaczenia są tu ostatnie tragiczne wypadki, w tym głośno komentowany w Stalowej Woli. Co dokładnie zatem zakłada projekt noweli ustawy Prawo o ruchu drogowym?

Wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami drogowymi to główne cele nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przyjętej przez Radę Ministrów.  — Projekt zakłada szereg zmian, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi zachowaniami na drodze, m.in. zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Nowością jest powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń – czytamy w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury.

Renta dla najbliższych ofiary wypadku drogowego

Zacznijmy od tych “lżejszych” zmian. Projekt ma bowiem na celu usprawnienie i udrożnienie postępowania w sprawie renty, przyznawanej osobom najbliższym gdy ofiara przestępstwa poniosła śmierć w wyniku przestępstwa umyślnego. Dotychczasowe przepisy nie zapewniały żadnej koordynacji pomiędzy postępowaniem karnym i cywilnym ws. renty po zmarłym. Stawiało to zatem w szczególnie niekorzystnej sytuacji osoby małoletnie albo z niepełnosprawnością, które straciły opiekuna. W projekcie zakłada się ścisłe powiązanie postępowania karnego i cywilnego, co ułatwi i usprawni otrzymanie renty za zmarłego.

Niższe stawki OC dla jeżdżących bezpiecznie

Standardem działań firm ubezpieczeniowych w takich krajach, jak USA, Wielka Brytania czy Irlandia jest włączanie do taryfy ubezpieczeń komunikacyjnych informacji o wykroczeniach popełnianych przez kierowcę. Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe mogą zaoferować niższe składki kierowcom, którzy jeżdżą bezpiecznie. Projekt ustawy umożliwi udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy.

Podwyżki mandatów – grzywna może wynieść nawet 30 tys. zł

Przejdziemy teraz do tych “mocniejszych” zmian. Otóż projekt przewiduje zmianę w Kodeksie wykroczeń, zakładającą w przypadku wykroczeń drogowych podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł. Zwiększona zostanie ponadto wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym – do  5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń – do  6 tys. zł. Jeśli kierowca opłaci mandat podczas kontroli, to wtedy jego wysokość zostanie pomniejszona o 10 proc. 

Nowym rozwiązaniem jest kara grzywny w wysokości nie mniejszej niż 1,5 tys. zł w przypadku uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia lub spowodowania naruszenia ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia, których leczenie trwa nie dłużej niż 7 dni. Zmianie ulegną także mandaty określone w taryfikatorze ujętym w rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. 

Podwyżki mandatów

Punkty karne zerują się dopiero po 2 latach

Wprowadzony zostanie mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. Powinno to zapewnić szybkie i skuteczne doprowadzenie do wykonania kary. Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych. Obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Limit  punktów karnych nie ulegnie zmianie.  Dotychczas bowiem punkty kasowały się po upływie roku od popełnienia danego wykroczenia. Ich limit wynosi natomiast 24.

Pieniądze z mandatów trafią na budowę dróg

Nowym rozwiązaniem jest kierowanie środków pochodzących z grzywien na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz budowy lub przebudowy dróg krajowych  co przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Utrata prawa jazdy na 3 miesiące za fałszowanie wskazań tachografu

Projekt ustawy przewiduje odebranie prawa jazdy na okres 3 miesięcy w przypadku ingerencji w system tachografów przez kierujących pojazdami w przewozach drogowych. Rozwiązanie to wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewni przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji wśród podmiotów wykonujących przewozy drogowe.

ZOBACZ TAKŻE
Nowe przepisy od 1 czerwca - nadchodzą kluczowe zmiany na drogach

Łatwiejsze ściąganie należności z mandatów

Urząd Skarbowy będzie mógł zaliczyć zwrot podatku na poczet nieopłaconego mandatu karnego. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie nieuchronności kary i egzekucji grzywien nakładanych za popełnione wykroczenia drogowe. 

Zwiększenie ochrony pieszych

Minimalna grzywna za nieprawidłowe zachowanie względem pieszego wyniesie nie mniej niż 1,5 tys. zł. Chodzi tu np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych czy omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Jeśli w ciągu 2 lat sprawca ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł. W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów. 

Podwyżki mandatów – wyższe kary dla prowadzących po alkoholu

Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie podlegało karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tys zł. W przypadku prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny sprawca będzie podlegał karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1 tys zł. 

Podwyżki mandatów – przekraczanie prędkości nie będzie się opłacało

Teraz czas na najbardziej bolesną zmianę. Przekraczanie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało minimalnym mandatem w wysokości 1,5 tys. zł. Odbędzie się to niezależnie od faktu, czy naruszenie było w obszarze zabudowanym czy też poza tym obszarem. Jeśli sprawca ponownie popełni takie wykroczenie w ciągu 2 lat, to zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. zł. Jest to znacznie więcej niż dotychczasowe 200-300 zł i 6 punktów karnych za przekroczenie prędkości powyżej 30 km/h. 

Bezpieczniej na przejazdach kolejowych

Objeżdżanie, omijanie opuszczonych zapór lub półzapór, wjeżdżanie lub wchodzenie na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy to najczęstsze przyczyny tragicznych wypadków z udziałem pojazdów szynowych. Za takie wykroczenia będzie grozić minimalna grzywna w wysokości 2 tys. zł. 

Większa kara za jazdę bez prawa jazdy

Prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł. Jeśli sprawca ww. wykroczenia w ciągu 2 lat popełni takie wykroczenie ponownie, kara grzywny wyniesie nie mniej niż 2 tys. zł.

Jest co zwalczać. Zgodnie z policyjnymi danymi w 2020 roku zgłoszono 23 540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu, W ich wyniku 2 491 osób poniosło śmierć, a ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8 805 ciężko. Co istotne, niemalże 90 proc. z nich wydarzyło się z winy kierujących. W 2020 roku z winy pijanych kierowców doszło do 1 656 wypadków. Zginęło w nich 216 osób, a rannych zostało 1 847 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, sprawcy pod działaniem alkoholu stanowili 7,9 proc. 

ZOBACZ TAKŻE
Drogi w Polsce - co przyniesie nam 2021 rok? Będzie znacznie lepiej

Z badań postaw i opinii społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeprowadzonych na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2018 r. wynika, że aż 82 proc. badanych opowiada się za stosowaniem surowszych kar za przekraczanie prędkości. Z kolei aż 89 proc. osób opowiada się za stosowaniem surowszych kar za nieprawidłowe zachowania kierowców wobec pieszych. 

Podwyżki mandatów i inne zmiany – podsumowanie

Nowe przepisy wejdą w życie 1 grudnia 2021 roku, a więc już za kilka miesięcy. Uważamy, że podwyżki mandatów i wspomniane powyżej surowsze kary skutecznie zniechęcą kierowców do łamania przepisów. Są one bowiem tak drastyczne, że z pewnością wielu dwa razy zastanowi się, nim mocniej wciśnie pedał gazu. Generalnie uważamy, że opisywany projekt to dobry pomysł, jednak parę kwestii wymagałoby doprecyzowania. Otóż powinien być podział na przekroczenie prędkości o 30 km/h na drogach szybkiego ruchu i poza nimi. Powinna być też możliwość zapłacenia kary w ratach. Nie każdego może być stać na jednorazowy wydatek rzędu kilku lub nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych w razie, jakby mu się “umsknęła noga”.

Skomentuj

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Reklama